Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Suni.fi sivuston tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytännössä kuvataan, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla Suni Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja. Tahtotilamme on kertoa tietojen käsittelystä avoimesti, kattavasti ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Tässä selosteessa rekisterinpitäjällä tarkoitetaan Suni Oy:tä ja rekisteröidyllä henkilöä, jonka tietoja käsitellään asiakasrekisterissä.

Voimme muuttaa tietosuojakäytäntöämme sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Muutoksista ilmoitetaan tällä sivulla.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty [julkaisupäivä]

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: Suni Oy, Harapaisentie 2, 53500 Lappeenranta. Puh. 0207 694 600 (vaihde)
Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa: Tero Korhonen, tero.korhonen@suni.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

suni.fi -sivustolla käsitellään henkilötietoja vain evästeiden kautta. Evästeitä käytämme nettisivujen kävijämäärien tilastointitarkoituksessa, asiakasta mahdollisesti kiinnostavan sisällön tarjoamiseksi, markkinoinnin tehokkuuden mittaamiseksi ja sivuston toiminnan optimoimiseksi. Ilman evästeitä jotkut toiminnot eivät välttämättä toimi tai sisältö ei näy oikein.

3. Tietojen käsittelyn perusteet

Sivuston pakollisten evästeiden osalta hHenkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Muiden evästeiden osalta käsittely perustuu suostumuksiin jonka sivustolla kävijä voi tallentaa ns. evästebannerissa.

4. Henkilötietojen lähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään nettisivuilla käynnin yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Evästekohtainen tietosisältö löytyy Evästeet-sivulta (linkki evasteet-sivulle)

6. Tietojen säilyttämisaika

Evästeiden säilymisaika on kuvattu evästeet -sivulla (linkki evasteet-sivulle)

7. Henkilötietojen vastaanottajat

Voimme luovuttaa tietoja rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Voimme luovuttaa tietoja viranomaisille lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi.

8. Tietojen luovuttaminen EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle

Emme luovuta henkilötietoja EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaaminen

Tietoja suojataan useilla menetelmillä kuten palomuureilla, rajoitetuilla käyttöoikeuksilla sekä tilojen vartioinnilla. Käytämme henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita, jotka ovat sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti. Rekisterinpitäjä vastaa alihankkijoidensa tietojen käsittelystä kuten omastaan. Tietoja käsittelevät vain työntekijät, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeen päästä tietoihin. Tietoja käsitellään vain silloin kun se on tarpeen tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin.

10. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on tietosuoja-asetukseen (EU 2016/679) sekä muuhun lainsäädäntöön perustuvat oikeudet:

– Oikeus tietyissä tilanteissa saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
– Oikeus vaatia asiakasta koskevien virheellisten tietojen korjaamista ja puutteellisten tietojen täydentämistä.
– Oikeus sallia ja kieltää sekä sähköinen että postitse tapahtuva osoitteellinen suoramarkkinointi.
– Oikeus muuttaa muita henkilötietojen käsittelyn suostumuksia.
– Oikeus tietyissä olosuhteissa rajoittaa, vastustaa ja estää tietojensa käsittelyä.
– Oikeus tulla unohdetuksi.
– Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen nimi ja yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde: 029 566 6700
https://tietosuoja.fi

– Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Rekisterinpitäjä voi rajoittaa asiakkaan oikeuksia siltä osin, kun asiakkaan oikeudet ovat ristiriidassa rekisterinpitäjälle laissa määrättyjen velvoitteiden kanssa. Mikäli asiakas haluaa käyttää yllä olevia oikeuksiaan, hänen tulee olla kirjallisesti yhteydessä kohdassa 1 mainittuun yhteyshenkilöön.

10. Evästeet

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja (cookies), joita tallennetaan laitteesi muistiin kun käyt sivustollamme. Tämä on yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa. Evästeet tallennetaan käyttäjän laitteen muistiin. Muiden kuin sivuston sisäisten evästeiden tuottamat tiedot voidaan välittää ja tallentaa evästeen tarjoajan palvelimille, jotka sijaitsevat eri puolilla maailmaa.

Välttämättömät evästeet:

Välttämättömien evästeiden avulla varmistetaan että sivusto toimii oikealla tavalla. Esim. chat -palvelu ja lomakkeiden lähettäminen hyödyntävät välttämättömiä evästeitä.

Tilastointievästeet:

Tilastointievästeiden avulla kerätään tilastollista tietoa mm. sivuston kävijämääristä ja käyttäjien tavasta käyttää sivustoa.

Kuinka voit hallita evästeitä?
Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä muuttamalla selaimesi asetuksia tai poistamalla evästetiedostot laitteesi muistista. Ohjeita löytyy mm. osoitteesta http://allaboutcookies.org sekä selaimien käyttöohjeista.

Evästeiden hallinnointi Chromessa: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fi
Evästeiden hallinnointi Microsoft Edgessä: https://support.microsoft.com/fi-fi/microsoft-edge/ev%C3%A4steiden-poistaminen-microsoft-edgess%C3%A4-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Evästeiden hallinnointi Safarissa Applen laitteilla: https://support.apple.com/fi-fi/HT201265

Useimmat selaimet voi asettaa torjumaan evästeet kokonaan. Voit myös ladata selaimeesi lisäosan joka estää evästeiden käytön, esim. Google Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Jos torjut evästeet, jotkut sivustolla olevat toiminnot eivät välttämättä toimi tai sisältö voi näkyä puutteellisesti. Käyttäessäsi tätä verkkosivustoa suostut evästeiden käsittelyyn ja tallentamiseen edellä mainittuihin tarkoituksiin ja mainituilla tavoilla.

Tarkemmat tiedot evästeistä:

Eväste Käyttötarkoitus Vanhenee Evästeen tarjoaja Evästeen luokka Evästeen tyyppi
_ga This cookie name is associated with Google Universal Analytics – which is a significant update to Google’s more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. 2 vuotta suni.fi Analyyttiset evästeet 1. osapuolen
_ga_* This cookie stores a unique ID for a website visitor it tracks how the visitor uses the website. The data is used for statistics. 2 vuotta suni.fi Analyyttiset evästeet 1. osapuolen
cookiehub Käyttäjän valitsemien evästeasetusten tallentaminen 1 vuosi suni.fi Toiminnalliset 1. osapuolen